پنج‌شنبه, 1 فروردين 1398
عنوان : ساعات كاری انتقال خون در ایام تعطیلات نوروز97
کد خبر : ۳۸۵۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۲۵:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


انتقال خون استان گیلان در ایام تعطیلات نوروز آماده خدمت رسانی به اهداکنندگان خون می باشد

ساعات کاری انتقال خون در ایام تعطیلات نوروز97 :

صفحه اول

جدول نوبت های کاری مراکز اهدای خون و پلاسما  از 25/12/97 لغايت 17/01/98 اداره کل انتقال خون استان ........................................

نام مرکز

 

روز و شيفت

پایگاه رشت

پایگاه فومن

پایگاه رودسر

پایگاه تالش

پایگاه  لنگرود

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

شروع

پايان

شروع

پايان

شروع

پايان

شروع

پايان

شروع

پايان

اسفند 97

25

صبح

7.30

14.30

کاظم پور

7.30

14.30

یوسفی

7.30

14.30

جانباز

7.30

14.30

دادخواه

7.30

14.30

پور حاجی

عصر

13

20

کاظم پور

-

-

-

-

-

-          

-

-

-

-

-

-

26

صبح

7.30

14.30

کاظم پور

7.30

14.30

یوسفی

7.30

14.30

جانباز

7.30

14.30

دادخواه

7.30

14.30

پورحاجی

عصر

13

20

کاظم پور

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

صبح

7.30

14.30

کاظم پور

7.30

14.30

یوسفی

7.30

14.30

جانباز

7.30

14.30

دادخواه

7.30

14.30

پور حاجی

عصر

13

20

کاظم پور

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

صبح

7.30

14.30

کاظم پور

7.30

14.30

یوسفی

7.30

14.30

جانباز

7.30

14.30

دادخواه

7.30

14.30

پور حاجی

عصر

13

20

کاظم پور

-

-

-

-

-

-

7.30

14.30

-

-

-

-

29

صبح

8

13

ایزدی پور

-

-

-

8

13

جانباز

-

-

-

-

-

-

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فروردين 98

1

صبح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

صبح

8

13

مجنون

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

صبح

8

13

طالبیان

-

-

-

8

13

جانباز

8

13

کارگر

8

13

پورحاجی

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

صبح

8

13

کاظم پور

8

13

یوسفی

-

-

-

8

13

دادخواه

-

-

-

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

صبح

7.30

14.30

فتاحی فر

7.30

14.30

یوسفی

7.30

14.30

جانباز

7.30

14.30

دادخواه

7.30

14.30

پور حاجی

عصر

13

20

فتاحی فر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

صبح

7.30

14.30

مخنفی

7.30

14.30

یوسفی

7.30

14.30

جانباز

7.30

14.30

دادخواه

7.30

14.30

پور حاجی

عصر

13

20

مخنفی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صفحه دوم

جدول نوبت های کاری مراکز اهدای خون و پلاسما  از 25/12/97 لغايت 17/01/98 اداره کل انتقال خون استان ......................گیلان..................

نام مرکز

 

روز و شيفت

پایگاه  انزلی

پایگاه  لاهیجان

پایگاه  آستارا

 

 

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

ساعت کاری

نام مسئول

شروع

پايان

شروع

پايان

شروع

پايان

شروع

پايان

شروع

پايان

اسفند 97

25

صبح

7.30

14.30

شیری پور

7.30

14.30

ملکی

7.30

14.30

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

13

20

خادم زاده

-

-

-

 

 

 

 

 

 

26

صبح

7.30

14.30

شیری پور

7.30

14.30

ملکی

7.30

14.30

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

13

20

حافظی

-

-

-

 

 

 

 

 

 

27

صبح

7.30

14.30

شیری پور

7.30

14.30

ملکی

7.30

14.30

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

13

20

خوشنود

-

-

-

 

 

 

 

 

 

28

صبح

7.30

14.30

شیری پور

7.30

14.30

ملکی

7.30

14.30

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

13

20

خادم زاده

-

-

-

 

 

 

 

 

 

29

صبح

-

-

-

8

18

حافظی

-

-

-

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

فروردين 98

1

صبح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2

صبح

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

3

صبح

-

-

-

8

13

حافظی

8

13

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

4

صبح

8

13

شیری پور

8

13

خوشنود

8

13

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

5

صبح

7.30

14.30

شیری پور

7.30

14.30

ملکی

7.30

14.30

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

13

20

خادم

-

-

-

 

 

 

 

 

 

6

صبح

7.30

14.30

شیری پور

7.30

14.30

ملکی

7.30

14.30

کریم زاده

 

 

 

 

 

 

عصر

-

-

-

13

20

حافظی

-

-

-

 

 

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0