• EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ 
  • کد خبر : ۲۱۸۵
پایگاه انتقال خون فومن


پایگاه انتقال خون شهرستان فومن در مرداد 1376 در محل قدیمی بیمارستان امام حسن مجتبی ( ع ) فومن واقع در خیابان شهید مفتح فومن بصورت پایگاه داخل بیمارستانی شروع بکار نمود در آبان 1380 به ساختمان جدید واقع در خیابان شهید بهشتی انتقال یافت و پایگاه فومن به صورت یک پایگاه مستقل وارد فاز جدیدی از فعالیتهای خود گردید در این پایگاه بخشهای اهداکنندگان فرآورده و پخش خون و شستشوي خون فعالیت دارند. زیربنای این ساختمان 420 متر مربع می باشد و 5.6% از خونگیری کل استان را پوشش می دهد .


http://www.inter4.ir/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-19_204940.jpg

http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2013/03/koloche-fouman-8.jpg

http://bahjatnews.ir/wp-content/uploads/2015/03/Fouman-Guilan-Iran-HD-25.jpg
امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0